Medlemsfordeler

Som medlem kan du øke lønnsomheten gjennom en rekke bonusordninger og spesialavtaler. Samtidig er du en del av et faglig fellesskap som gjør hverdagen enklere for bedriften.

Elektriker i arbeid

Ønsker du være din egen sjef, men likevel dra nytte av de fordelene effektiv kjededrift gir? Da kan du søke medlemskap i Elkonor - den beste kjeden for selvstendige elektroentreprenører.

Hvorfor bli medlem

Elkonor er en medlemseid og medlemsstyrt elektrikerkjede.

Hver medlemsbedrift har én stemme og stor valgfrihet. Som medlem kan du øke lønnsomheten gjennom en rekke bonusordninger og spesialavtaler.

Samtidig er du en del av et faglig fellesskap som gjør hverdagen enklere for bedriften. Medlemsbedriftene utfører alle typer installasjoner innen det – private, offentlige, næringslivet og off-shore.

Ingen årsavgift

Medlemmene kjøper én aksje à 10.000 kroner. Det er ingen årsavgift og ingen andre former for avgifter.

Bedre priser

Elkonor-medlemmene kjøper elektromateriell for flere hundre millioner kroner i året. Dette gir bedre priser enn det du oppnår som enkeltbedrift. Du bestiller og får faktura for materiellet hos grossisten som tidligere, men får prisene i samarbeidsavtalen.

Bedre og billigere dataløsninger

Elkonor har utviklet et datasystem for elektrikere som er proffere og større enn det du har hatt tidligere. Du får også tilgang til datakompetanse og hjelp når du trenger det.

Gunstig avtale med advokat

Elkonor har en god avtale med et advokatbyrå. Denne gir eierbedriftene enkel tilgang til god kompetanse på lover og regler som styrer vår bransje.

Profesjonell markedsføring

Gjennom Elkonor får du hjelp og støtte til markedsføring som kan bidra til økt salg i ditt lokal miljø. Vi tilbyr utvikling av web-sider for bedriftene.

Tilgang til Elkonor Integrator

Håndverksdata er leverandør av Elkonor Integrator som er utviklet i et nært samarbeid med NELFO.

Det er totalløsningen som dekker bedriftens behov for dokumentasjon i gjennom hele byggets levetid. Fra oppstart og prosjektering, under og gjennom byggefasen, via overlevering og inn i drifts- og vedlikeholdsfasen.

Oppbygging av kompetanse

Elkonor er et fagfellesskap som utvider og utveksler kompetanse. Gjennom samarbeid med andre medlemmer kan du ta oppdrag du ellers ikke kunne tatt. Elkonor tilbyr også kurs i fag og forretningsdrift som utvider dine kunnskaper og holder deg oppdatert.

Vil du bli medlem?

Ønsker du å være din egen sjef, men allikevel dra nytte av fordeler fra en effektiv kjede? Da kan du søke medlemsskap i Elkonor.

Ta kontakt med hovedkontoret for mer informasjon

Telefon: 400 02 420 | E-post: post@elkonor.no